ਅਉਰ ਨਾਹੀਂ ਟੇਕੁ (ਕਵਿਤਾ)

ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ   

Email: kawaldeepsingh.chandok@gmail.com
Cell: +91 88728 83772
Address: H. No. 501/2, Dooma Wali Gali
Patiala India 147001
ਕਵਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਜੋ ਠੀਕਰੁ ਕੰਵਲ ਢੋਵਤੇ ਪਾਰਿ ਨਾ ਚਾਲੈ ਕੋਇ ॥ 
ਅੰਤ ਕਾਲੁ ਸਿਰ ਪਰਿ ਖੜ੍ਹਾ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ਚੰਦਨਿ ਰੂਪਾ ਕੰਚਨਿ ਸੁਇਨਿ ਸਾ ਦੇਹੀ ਪੇ ਲੇਪ ॥ 
ਕੰਵਲ ਪੰਖੇਰੂ ਊਡਿਆ ਕਉਡੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਏਕ ॥੨॥ 

ਮਾਣਸਖਾਣੇ ਰੱਤਪਿਪਾਸ ਭਏ ਬਹੁ ਅਪਾਰਿ ॥ 
ਏਡੀ ਰਗੜਿ ਮੂਏ ਕੰਵਲ ਕਾਲੁ ਡੰਡਿ ਕੀ ਮਾਰਿ ॥੩॥ 

ਸੰਚਿ ਪਾਪਿ ਭਰਿ ਭਾਂਡਿਆ ਕੰਵਲ ਕਹਾ ਕੋ ਢੋਇ ॥
ਮਟਕਾ ਫੂਟੈ ਦਿਵਸੁ ਏਕੁ ਢੇਰਿ ਸੁਆਹਾ ਹੋਇ ॥੪॥ 

ਮਨ ਕੰਵਲ ਦਰਬਾਣੁ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਿ ਬੀਚਾਰਿ ॥ 
ਸਗਲੈ ਜਗਤਿ ਕਾਜਿਆ ਭੀਤਰਿ ਹੂਆ ਖੁਆਰਿ ॥੫॥ 

ਜੰਮ ਕਰਮਿ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਆਇ ਬਹੁ ਬਹੁ ਮਾਰਿ ॥ 
ਪਕੜਿ ਧੂਹਿ ਲੈ ਗਏ ਨਾ ਆਗੇ ਕੰਵਲ ਪੂਕਾਰਿ ॥੬॥ 

ਪੰਕਜਿ ਸਮਿ ਨਿਰਮਲੇ ਹੰਸਿ ਪੰਖਿ ਨਿਰਲੇਪੁ ॥ 
ਕੰਵਲ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਜਾਹਿਂਗੇ ਅਉਰ ਨਾਹੀਂ ਟੇਕੁ ॥੭॥੧॥