ਦੋਹੇ (ਕਵਿਤਾ)

ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਊਕੇ   

Email: preetrauke@gmail.com
Cell: +1519 488 0339
Address: 329 ਸਕਾਈ ਲਾਈਨ ਐਵੀਨਿਊ
ਲੰਡਨ Ontario Canada
ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਰਾਊਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਰੱਖ ਿਮਲ਼ਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾ      ਨਾਲ ਸਮੇ ਦੇ ਚਾਲ,
ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਜੋ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ।

ਬੀਤ ਗਿਆ ਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਹੱਥ ਨ ਆਉਣਾ ਫੇਰ,
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਦੇ ਕਰਨ ਨੰੂ ਲਾਵੋ ਕਾਹਤੋਂ ਦੇਰ।

ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ   ਜਾ   ਰਿਹੈ   ਆਪਣਿਆਂ   ਤੋਂ ਦੂਰ,
ਸਾਂਝ ਪਰਾਇਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ।

ਪੈਸੇ ਖਾਤਰ ਮਾਰਦੇ       ਹੁਣ  ਵੀਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀਰ,
ਸੱਚ ਿਸਆਣੇ ਆਖਦੇ       ਹੋਈ ਪਈ ਅਖੀਰ।

ਬਣਨਾ ਲੋੜੇ   ਮੰਤਰੀ      ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦੈ ਜਿੱਤ,
ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣੇ ਟਿੱਚ।


ਨੰੂਹ ਦੇ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਹੈ      ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੱਸ,
  ਵੇਖ ਅਮੀਰੀ   ਚੋਚਲੇ ' ਠਾਕਰ' ਛੱਡੇ ਹੱਸ।