ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ (ਕਵਿਤਾ)

ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੰਗ   

Email: gabber.amrinder@gmail.com
Cell: +91 97810 13315
Address: ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ
ਮੋਗਾ India
ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਕੋਈ ਦੇਣ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ,
ਜੋਂ ਧਰਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਗਿਅਾਂ,
ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਹੀਰਿਅਾਂ ਵਰਗੇ ਤੇ,
ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਅਾਂ,
ਕਰੂ ਰੀਸ ਕੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਦੀ,
ਜੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਅਾਂ,
.
ਦੋ ਨੀਅਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤੇ,
ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾੜ੍ਹ ਗਿਅਾ,
ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਜੁਲਮ ਅੱਗੇ,
ਪਿਤਾ ਨਿੱਕੜੀ ਉਮਰੇ ਵਾਰ ਗਿਅਾ,
ਕਰੂ ਰੀਸ ਕੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਦੀ,
ਜੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਅਾਂ,
.
ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ,
ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਘੋੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਾਈ ਸੀ,
ਬੱਚਿਅਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖ ਲਵੋ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਅਾਹੀ ਸੀ,
ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਕੌਮ ਉੱਤੋਂ,
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਉਸਾਰ ਗਿਅਾ,
ਕਰੂ ਰੀਸ ਕੀ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੜੇ ਦੀ,
ਜੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਗਿਅਾਂ