ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ (ਕਵਿਤਾ)

ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ   

Email: kauramardip@gmail.com
Address: 8-A , New Rajguru Nagar
Ludhiana India
ਅਮਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਅਮੀਰ ਚਲਾਵੇ ਹੁਕਮ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ
ਗ਼ਰੀਬ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ
ਵਜ਼ੀਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਖਾ ਜਾਵੇ
ਲੋਕੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ
ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੀ ਡਰਪੋਕ ਹੋਵੇ
ਉਸ ਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ
ਜਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਠੱਗੀ
ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਔਰਤ ਕਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਟ ਲਏ ਅੱਖਾਂ
ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਭੰਨੇ
ਉਸ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ 
ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਰਤੇ
ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ