ਗਜ਼ਲ (ਗ਼ਜ਼ਲ )

ਨਵਦੀਪ    

Email: no@punjabimaa.com
Cell: +1 416 835 0620
Address:
Toronto Ontario Canada
ਨਵਦੀਪ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


ਤੂੰ ਕਰ ਆਵੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿ ਖੂਹ ਗਿੜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ
ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦੇਖ ਬਰਫ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਦਾ ਸੀਨਾ
ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਨਾਵਾਂ
ਕੋਈ ਜੂਠਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹਾਏ ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਕਿਉਂ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਢੂੰਡਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹਵਾਂ
ਕਦੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ?

ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ
ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਬਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਪਰਦੇਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ
ਉਡੀਕੇਗਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਂਦੀ ਸਵਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਐਵੇਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ
ਡੋਲ ਆਵੀਂ ਤੂੰ ਬਲਦੀ ਲਾਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ