ਪੰਜ ਕਵਿਤਾਵਾਂ (ਕਵਿਤਾ)

ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ   

Email: singhrewail@yahoo.com
Address:
Italy
ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


1.   
ਕਲਾ

             ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸਿਲਾ ਪਈ ,

                 ਜਦ ਨਂਜ਼ਰ ਪਈ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ,

                 ਛੈਣੀ , ਤੇਸੀ ਨਾਲ ਹਥੌੜੇ

                 ਸੁੰਦਰ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜੇ ,

                 ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰਗੰਾ ਦੀਆਂ ਛੋਹਾਂ

                 ਸੁਹਣ ਨਕਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ |

                 ਰ੍ਰੂਪ ਸਜਾ ਕੇ  ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ,

                 ਧਰਿਆ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ |

                 ਪੱਥਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ,

                 ਰੰਗ ਕਲਾ ਦੇ ਨਿਆਰੇ |2.

                ਲਿਖਨ ਕਲਾ


         ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਬੀਤੀ ,

 ਪਰ ਲਿਖਨਾ ਨਾ ਆਇਆ ,
                ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਨੇ ,
                                                                               ਰਾਹ ਸਾਡਾ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ਕਲਮ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ,                                                                      

               ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬਨਾਇਆ ,                                                                             

               ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਹੀ ਅਧੂਰੀ ,                                                                          

               ਅੱਡੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ |                                                                            

                      3.                                                                                           

                     ਫੁੱਲ                                                                       

            ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ,                                                                         
                                         ਜੱਦ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ                                                                                                                                                                                                                                                                               

              ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸੀ ,

            ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਕਾਇਅਇਆ ,

            ਰਰੰਗ ਸੁਰੰਗੇ ਰੰਗਾ ਨੇ ਸੀ ,

            ਸੱਭ ਦਾ ਮਨ ਭਰਮਾਇਆ ,

             ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ,

             ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਪਛਤਾਇਆ |

                     4 .   

                ਕਬਰ ਦਾ ਦੀਵਾ

            ਦੇਖ ਕਬਰ ਤੇ ਬਲਦਾ ਦੀਵਾ , 

            ਮਟਕ  ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ,

              ਜਦ ਤੱਕ ਵੱਟੀ ਤੇਲ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ,

              ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਸੰਂਗ ਖਹਿੰਦਾ ,

              æਅੜਦਾ ਰਹੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਸੰਗ ,

              ਛੱਡ ਨਾ ਹਿਮੰਤ ਬਹਿੰਦਾ ,

              ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ,

              ਲ਼ਾਟ ਉੱਚੀ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ |    

                      5. 

                    ਧਰਮ

              ਮਸਜਿਦਂ ਢਹਿੰਦੀ ਮੰਦਰ ਢਹਿੰਦੇ ,

              ਧਰਮਾਂ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ,

              ਇੱਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਾ

              ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਗਰਮਾਇਆ ,

              ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ,

              ਜੱਗ ਤੇ ਭੜਥੂ ਪਲਿਆ ,

              ਏਦਾਂ ਲਗਦੈ ਇੱਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ

              ਧਰਮ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ |