ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਪਾਤਰ! ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾਂ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਮੈਂ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਏਂ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ -ਸੁਰਖ਼ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਨਾਨਕ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਲਿਖਿਆ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਖਿੜ੍ਹਨਾਂ ਸੀ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਗੀਤ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਮਰ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹਾਂ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਬੇਦਾਵਾ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 •    ਖਿੱਲਰੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇਖੇ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) (ਕਵਿਤਾ)
 • ਮਰ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹਾਂ (ਕਵਿਤਾ)

  ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.)   

  Email: dramarjittanda@yahoo.com.au
  Address:
  United States
  ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ


  ਮਰ ਗਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹਾਂ
  ਬੇਸੁਰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਬਾਬ ਹਾਂ
  ਰੰਗਾਂ ਚ ਸੀ ਤਰਦਾ ਮਹਕਿਦਾ
  ਮੁਰਝਾਇਆ ਸੂਹਾ ਗੁਲਾਬ ਹਾਂ
  ਵਚਿ ਡੁੱਬਆਿ ਟੀਕੇ ਪੁਡ਼ੀਆਂ ਦੇ 
  ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਓਹੀ ਚਨਾਬ ਹਾਂ
  ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਰੀਝ ਜੱਿਥੇ ਜੰਮਦੀ 
  ਰੋਂਦੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਤਾਬ ਹਾਂ
  ਅੱਧ-ਫੁੱਟਆਿ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹਾਂ 
  ਤਰਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਗੀਤ ਦੀ ਸਾਜ ਹਾਂ
  ਕਦੇ ਖੇਡਦਾ ਸਾਂ ਅੰਬਰੀਂ ਚੰਦ ਨਾਲ
  ਹੋਇਆ ਘਰ ਬੇਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ
  ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹਾਂ ਗੋਬੰਿਦ ਬੰਦੇ ਦੀ
  ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਖ਼ਾਬ ਹਾਂ
  ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜੇਡ਼ੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 
  ਮੈਂ ਓਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਬਾਬ ਹਾਂ