ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ   

Address:
Italy

ਤੁਸੀਂ ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਹੀਆ (ਟੱਪੇ) / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਟੱਪੇ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਮਾਹੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2015)
 •    ਮਾਂ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਕਾਂਵਾਂ ਦੇਵੀਂ ਸੁਨੇਹਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਅਜ਼ਾਦੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਸੱਜਣਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਆਓ ਨਵੇਂ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰੀਏ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਲੇਖ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਦੁਖ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲੇ ਵੇ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਪੁਸਤਕ ਪੜਚੋਲ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਪਰਦੇਸੀਆ ਈਦ ਆਈ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਦੀਵਾਲੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਫਰਵਰੀ, 2018)
 •    ਰੋਗ ਪਿਆਰ ਦਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2018)
 •    ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2019)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਪਰਦੇਸੀ ਮਾਹੀਆ (ਟੱਪੇ) / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਟੱਪੇ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਮਾਹੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2015)
 •    ਮਾਂ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਕਾਂਵਾਂ ਦੇਵੀਂ ਸੁਨੇਹਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਅਜ਼ਾਦੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਸੱਜਣਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਦੁਖ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗਰ ਪਾਲੇ ਵੇ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਪਰਦੇਸੀਆ ਈਦ ਆਈ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗੀਤ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਦੀਵਾਲੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਫਰਵਰੀ, 2018)
 •    ਰੋਗ ਪਿਆਰ ਦਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2018)
 •    ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ / ਐਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ