ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ'   

Email: gsbarsal@gmail.com
Address:
ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆਂ California United States

ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)
 •    ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਇਸ਼ਾਰੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਵਿਰਾਸਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਗੁਰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਰੀ-ਸਾਈਕਲ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2015)
 •    ਬਾਬੇ-ਕੇ ਬਨਾਮ ਪਾਧੇ-ਕੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਇੱਕੋ-ਇੱਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਗਦਾ ਤੱਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਕਲਮ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਬਿਪਰੀ-ਜੜ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀ ਪੀੜ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਸਿੱਖ ਸੋਚ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਮਿਰਜਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਗੁਰੂ-ਭਗਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਆਮ-ਆਦਮੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਕਬਿੱਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਾਵਿ ਵਿਅੰਗ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਬਿਰਹੋਂ-ਰਿਸ਼ਤੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਧੂਤੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਕਾਲਾ ਧਨ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਚੋਣ-ਮੌਸਮ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਨਾਮ ਧੂਤਾਗਿਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੈ ? / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਲੇਖ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਵਿਕਾਸ-ਹਨੇਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਤਰਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਮੈਜਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਜਜ਼ਬਾਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2018)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)
 •    ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2014)
 •    ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2014)
 •    ਇਸ਼ਾਰੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2014)
 •    ਵਿਰਾਸਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2014)
 •    ਗੁਰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਰੀ-ਸਾਈਕਲ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2015)
 •    ਬਾਬੇ-ਕੇ ਬਨਾਮ ਪਾਧੇ-ਕੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2015)
 •    ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015)
 •    ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਇੱਕੋ-ਇੱਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਗਦਾ ਤੱਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਕਲਮ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਬਿਪਰੀ-ਜੜ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀ ਪੀੜ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਸਿੱਖ ਸੋਚ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਮਿਰਜਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਗੁਰੂ-ਭਗਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਆਮ-ਆਦਮੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਵਿਗਿਆਨਿਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਕਬਿੱਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਸੱਚ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਾਵਿ ਵਿਅੰਗ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਬਿਰਹੋਂ-ਰਿਸ਼ਤੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਧੂਤੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਕਾਲਾ ਧਨ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਅਜੋਕੇ ਅਕਾਲੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਚੋਣ-ਮੌਸਮ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਨਾਮ ਧੂਤਾਗਿਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਸਾਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਹ ਕੇਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੀਚ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਫਾਦਰਜ਼ ਡੇ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਵਿਕਾਸ-ਹਨੇਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਤਰਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਮੈਜਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਕ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਜਜ਼ਬਾਤ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਬਰਸਾਲ' (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ