ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ   

Email: momi.balbir@yahoo.ca
Phone: +1 905 455 3229
Cell: +1 416 949 0706
Address: 9026 Credit View Road
Brampton L6X 0E3 Ontario Canada

ਤੁਸੀਂ ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਜਨਵਰੀ, 2013)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 7 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 6 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 5 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ -ਭਾਗ 4 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੁਲਾਈ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ -ਭਾਗ 3 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੂਨ, 2012)
 •    ਅਨੈਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਦਸੰਬਰ, 2011)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 2 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਈ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 1 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
 •    ਮਿਸ ਬਰਾਊਨ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਦਸੰਬਰ, 2010)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਮਾਹੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ / ਮੂਲ ਰੂਪ-ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਦਸੰਬਰ, 2012)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ-2 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਚਿੱਕੜ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ-3 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਈ, 2013)
 •    ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ (40ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਲੇਖ - ਮਈ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਦਸੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜਨਵਰੀ, 2014)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਫਰਵਰੀ, 2014)
 •    ਅਲਵਿਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਮਾਰਚ, 2014)
 •    ਉਡੀਕ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2014)
 •    ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2014)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-1) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-2) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਫ਼ਾਸਲਾ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਕਹਾਣੀ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-3) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ--(ਕਿਸ਼ਤ-4) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-5) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-6) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਅੱਸੀਵਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਲੇਖ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-7) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 7 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 6 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 5 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ -ਭਾਗ 4 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੁਲਾਈ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ -ਭਾਗ 3 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੂਨ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 2 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਈ, 2012)
 •    ਕਿਊਬਾ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਿਨ - ਭਾਗ 1 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 1 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਾਰਚ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ-2 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ-3 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਮਈ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 4 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੂਨ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 5 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 6 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 7 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 8 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 9 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਨਵੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 10 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਦਸੰਬਰ, 2013)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਕਿਸ਼ਤ 11 / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜਨਵਰੀ, 2014)
 •    ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ - ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਫਰਵਰੀ, 2014)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-1) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-2) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-3) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ--(ਕਿਸ਼ਤ-4) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-5) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-6) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ (ਕਿਸ਼ਤ-7) / ਬਲਬੀਰ ਮੋਮੀ (ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ