ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ)   

Email: starsemnazria@gmail.com
Phone: +91 1675 258879
Cell: +91 95015 36644
Address: ਸੰਤ ਕਾਲੋਨੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ India 148023

ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਵਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ - ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 65 ਲਖ ਫਜ਼ੂਲ ਉਡਾਏ / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਲੇਖ - ਜੁਲਾਈ, 2013)
 •    ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਦੂਜਾ ਭਾਗ) / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਲੇਖ - ਮਈ, 2014)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ -1 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ -2 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 3 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 4 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 5 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 6 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 7 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 8 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 9 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 10 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 11 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਈ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 12 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 13 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 14 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 15 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 16 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 17 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 18 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਦਸੰਬਰ, 2017)

 • ਲੜੀਵਾਰ

 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ -1 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ -2 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 3 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 4 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 5 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 6 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਦਸੰਬਰ, 2016)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 7 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 8 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 9 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 10 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 11 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਮਈ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 12 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 13 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 14 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 15 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 16 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 17 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ - 18 / ਐਸ ਤਰਸੇਮ (ਡਾ) (ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ