ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ   

Email: deepbirdi@yahoo.com
Cell: +91 90416 00900
Address:
Ludhiana India 141003

ਤੁਸੀਂ ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ ਢੋਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਕਰਵਾਚੌਥ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਔਰਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਇਨਸਾਨ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਧੁੰਦ ਚ ਤਾਰੇ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਬਹਾਨਾ ਲਭਦਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਔਰਤ ਦਿਵਸ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਮਈ, 2016)
 •    ਮਤਲਬ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਖਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਲੇਖ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਹਾਣੀ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਸਮਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਇੰਝ ਚਲਾਇਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੋਟ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਲੇਖ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਸਿਰਨਾਵਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਸਿੱਕਾ ਝੂਠ ਦਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਕਾਲੀ ਨਾਗਣੀ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਕੰਜਕਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਤਲਾਕ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੂਨ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਫਰਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਉਂਗਲਾ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਕਵਿਤਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਧੀਆਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਦਸੰਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2019)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2019)
 •    ਉਂਗਲਾ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਕਵਿਤਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020)
 •    ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2020)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2020)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੂਨ, 2015)
 •    ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2015)
 •    ਹਿੰਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2015)
 •    ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਦਾ ਢੋਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਔਰਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਇਨਸਾਨ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਧੁੰਦ ਚ ਤਾਰੇ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2016)
 •    ਬਹਾਨਾ ਲਭਦਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਮਤਲਬ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2016)
 •    ਖਤ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਸਮਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਸਿਰਨਾਵਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਸਿੱਕਾ ਝੂਠ ਦਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਕੰਜਕਾਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਤਲਾਕ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੂਨ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਦਸੰਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਫਰਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਉਂਗਲਾ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਕਵਿਤਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਧੀਆਂ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਦਸੰਬਰ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2019)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2019)
 •    ਉਂਗਲਾ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਕਵਿਤਾ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020)
 •    ਦੁਨੀਆ ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਚੰਗੀ ਲਗਦੀ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2020)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਹਰਦੀਪ ਬਿਰਦੀ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਗਸਤ, 2020)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ  samsun escort canakkale escort erzurum escort Isparta escort cesme escort duzce escort kusadasi escort osmaniye escort