ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ   

Email: mandeepdharak@gmail.com
Cell: +91 99881 11134
Address: ਪਿੰਡ ਧੜਾਕ
India

ਤੁਸੀਂ ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਉਹ ਪੰਜਾਬ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਖੇਡ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਬਾਲ ਬਾਲ ਦੀਵੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਨਵਾਂ ਸਾਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੋਲੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਤਕਦੀਰਾਂ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018)
 •    ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ! / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਮਈ, 2018)
 •    ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਜਵਾਨੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2018)
 •    ਕਿਰਦਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਗੁਰਪੁਰਬ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀ ਫੈਕਟਰੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2019)
 •    ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਨਵੰਬਰ, 2019)
 •    ਦਿਲ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2020)
 •    ਕਰੋਨਾ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਉਹ ਪੰਜਾਬ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2016)
 •    ਜ਼ਿੰਦਗੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਖੇਡ ਤਕਦੀਰਾਂ ਦੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਬਾਲ ਬਾਲ ਦੀਵੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਨਵਾਂ ਸਾਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2017)
 •    ਹੋਲੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਤਕਦੀਰਾਂ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੂਨ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਜਨਵਰੀ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018)
 •    ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ! / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਮਈ, 2018)
 •    ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਰ ਸੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਜਵਾਨੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2018)
 •    ਕਿਰਦਾਰ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2018)
 •    ਗੁਰਪੁਰਬ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2018)
 •    ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਜਨਵਰੀ, 2019)
 •    ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀ ਫੈਕਟਰੀ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2019)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਅਕਤੂਬਰ, 2019)
 •    ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਨਵੰਬਰ, 2019)
 •    ਦਿਲ ਸਿੱਜਦਾ ਕਰੇ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2020)
 •    ਕਰੋਨਾ / ਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ ਧੜਾਕ (ਗੀਤ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ