ਪ੍ਰਸ਼ਨ - ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ?

ਉੱਤਰ - ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ   

Email: binderjann999@gmail.com
Address:
Italy

ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ । ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

 •    ਔਰਤ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਗੀਤ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਵਿਦੇਸ਼ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਜਾਗੋ ਕਲਮੋ ਜਾਗੋ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਵਿਕੇਦਾਂ ਜੱਗ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਮਹਿਫਲ਼ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਮਾਂ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਕਿਰਤੀ ਕਰਾਂਤੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਸ਼ਾਇਰ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਿੰਦ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਚਾਹਤ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਸੱਚ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਧਰਮੀ ਮੈਂ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਤਲਾਕ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਮਿਠੜਾ ਸੁਨੇਹਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਲਿਖਣਾ ਜੇ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਸੱਚਾ ਕਿਰਤੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਚਾਨਣ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਨੰਨੀ ਜਿੰਦ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2019)
 •    ਪੰਜਾਬ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2020)

 • ਕਵਿਤਾਵਾਂ

 •    ਔਰਤ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2014)
 •    ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2014)
 •    ਸੁਣ ਸੱਜਣਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਗੀਤ - ਅਗਸਤ, 2015)
 •    ਵਿਦੇਸ਼ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2015)
 •    ਜਾਗੋ ਕਲਮੋ ਜਾਗੋ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2015)
 •    ਵਿਕੇਦਾਂ ਜੱਗ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਦਸੰਬਰ, 2015)
 •    ਮਹਿਫਲ਼ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2016)
 •    ਮਾਂ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2016)
 •    ਕਿਰਤੀ ਕਰਾਂਤੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016)
 •    ਵਿਸਾਖੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2016)
 •    ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਗਸਤ, 2016)
 •    ਸ਼ਾਇਰ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2016)
 •    ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2016)
 •    ਨੰਨ੍ਹੀ ਜਿੰਦ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2016)
 •    ਚਾਹਤ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜਨਵਰੀ, 2017)
 •    ਸੱਚ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2017)
 •    ਧਰਮੀ ਮੈਂ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017)
 •    ਤਲਾਕ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਈ, 2017)
 •    ਮਿਠੜਾ ਸੁਨੇਹਾ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2017)
 •    ਲਿਖਣਾ ਜੇ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਸਤੰਬਰ, 2017)
 •    ਸੱਚਾ ਕਿਰਤੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਅਕਤੂਬਰ, 2017)
 •    ਗ਼ਜ਼ਲ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਗ਼ਜ਼ਲ - ਨਵੰਬਰ, 2017)
 •    ਚਾਨਣ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਮਾਰਚ, 2018)
 •    ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਜੁਲਾਈ, 2018)
 •    ਨੰਨੀ ਜਿੰਦ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਨਵੰਬਰ, 2019)
 •    ਪੰਜਾਬ / ਬਿੰਦਰ ਜਾਨ ਏ ਸਾਹਿਤ (ਕਵਿਤਾ - ਫਰਵਰੀ, 2020)
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ